video

Dịch vụ Chi tiết

Gia công cụm chai chứa khí O2, N2, Ar, CO2...

Ngày Đăng : 05/02/2017 - 12:26 PM

Gia công cụm chai chứa khí O2, N2, Ar, CO2...

Bao gồm manifold phân phối khí 200bar

Loại cụm: 9 chai, 12 chai, 16 chai.

Cụm được gia công có thể nâng và cẩu.

Các tin khác

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo