video

Dịch vụ Chi tiết

Thiết kế, lắp đặt bồn chứa khí, hệ thống đường ống cung cấp khí N2, O2, Ar, CO2, Air ...

Ngày Đăng : 12/01/2017 - 2:55 PM

Thiết kế, lắp đặt bồn chứa khí, hệ thống đường ống cung cấp khí N2, O2, Ar, CO2, Air ...thiết kế hệ thống đường ống với áp suất làm việc đến 300bar.

Áp dụng cho quy mô phòng thí nghiệm và nhà xưởng công nghiệp.

Các tin khác

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo