video

Liên hệ

công ty tnhh KCN gia MINH (GM TECHGAS)

Địa chỉ: Đường Tân Phước Khánh 50, KP Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Trạm nạp khí: KP. Phước Hải, Phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0911 111 829 (Mr. Hoàng)

Email: gmtechgas@gmail.com

Website: www.gmtechgas.com

Form Liên hệ

*

*

*

*

*

*

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo