video

Dịch vụ Chi tiết

Thiết kế, lắp đặt trạm nạp khí công nghiệp

Ngày Đăng : 12/01/2017 - 2:57 PM

Thiết kế, lắp đặt trạm nạp khí công nghiệp, áp suất làm việc lớn nhất 300bar, cung cấp bồn chứa, bơm cao áp và hệ thống đường ống.

Các tin khác

Chị Nga

giaminhtech@gmail.com

Mr. Hoàng

gmtechgas@gmail.com

zalo